Pančevo - grad na Tamišu

Pančevo baštini bogatu istoriju i tradiciju. Arapski geograf i putopisac Muhamed El Idrizi pominje Pančevo još 1153. godine kao trgovinsko naselje Bansif.

Ipak rezultati arheoloških istraživanja na području nalazišta „Grad“ (Starčevačka kultura), svedoče da su ovi krajevi bili naseljeni još u Neolitu (5.500 god.p.n.e.). U kasnijim vremenima na ovim prostorima smenjivali su se Iliri, Kelti, Rimljani, Sarmati, Gepidi, Avari, Sloveni. Krajem 9. veka u Panonsku niziju prodiru Mađari koji su pokorili južnoslovenska plemena i stvorili državu Ugarsku. Iz tog perioda ugarske dominacije potiče i prvi pisani dokument o gradu.

Pančevo u XVIII vekuTurci zauzimaju grad 1552. godine i pretvaraju ga u sedište nahije. U to vreme Pančevo se sastojalo od tvrđave u kojoj se nalazila turska vojska i čaršije sa gostionicom i hanom u kojoj su pretežno živeli Srbi.

Požarevačkim mirom 1718. godine počinje novo razdoblje u životu Pančeva – period austrougarske vladavine. Već 1722. godine pristižu nemački kolonisti u grad i formiraju Donju varoš, nasuprot Gornjoj varoši u kojoj su živeli Srbi. Dolazak Nemaca znatno utiče na industrijski razvoj.  Tako 1722. godine podižu pivaru, a nešto kasnije otpočinje proizvodnja svile. Pančevo se od 1764. razvija i kao graničarsko trgovište  jer je Austrija u to vreme osnovala Banatsku vojnu granicu.

Pančevo u to vreme pored vojne komande 1794. godine dobija svoju civilnu upravu – Magistrat. U 19. veku Pančevo doživljava privredni, kulturni i obrazovni preporod, a od ukidanja Banatske vojne granice 1872. godine nije više direktno potčinjeno Beču, već je ušlo u sastav Ugarske.

Tokom Prvog svetskog rata mnogi Pančevci priključuju se srpskoj vojsci koja je ušla u grad 8. novembra 1918. godine.

Pančevo između dva svetska rataU godinama između dva svetska rata Pančevo od zanatsko-trgovačkog prerasta u  industrijski centar. Podignuti su i mostovi na Tamišu i Dunavu,  a broj stanovnika se naglo uvećao.

U drugoj deceniji 21. veka Pančevo je moderan industrijski grad (Rafinerija nafte, Petrohemija, Azotara, Utva vazduhoplovna industrija... ), ali Pančevci su ipak najponosniji na skladan život dvadesetak različitih nacija.
                                       

Položaj
Pančevo je grad u Srbiji koji se nalazi 15 kilometara severoistočno od Beograda u blizini ušća Tamiša u Dunav na 77 metara nadmorske visine. Obuhvata površinu od 757 kilometara kvadratnih. Sedište je gradske vlasi, ekonomski i kulturni centar južnog Banata u pokrajini Vojvodini.

Stanovništvo
Prema podacima popisa iz 2011. godine Pančevo ima 125.441 stanovnika. Na užem gradskom području živi 75.707 stanovnika, a u devet sela u sastavu grada:  Banatski Brestovac 3.268, Omoljica 6.330, Ivanovo 1.066, Starčevo 7.549, Jabuka 6.399, Kačarevo 7.378, Glogonj 3.141, Dolovo 6.181, Banatsko Novo Selo 7.089 i neraspoređeno je 1.333 stanovnika.

U etničkoj strukturi stanovništva najbrojniji su Srbi, pa Makedonci, Rumuni, Mađari, Jugosloveni, Slovaci, Hrvati, Crnogorci, Bugari, Muslimani, i pripadnici drugih nacija. Na teritoriji grada Pančeva ima ukupno 23 različite nacije.

 

District 2483

Sastanci:

Utorak, 20h
Stara pivara, Nikole Tesla 2, Pančevo